duur, frequentie
en locatie

  • Tussen de eerste kennismaking en het laatste afrondende gesprek liggen gemiddeld drie tot zes maanden.
  • De benodigde tijd is mede afhankelijk van de problematiek en de inzet en mogelijkheden van de betrokken gezins- of familieleden.
  • In het begin ligt de frequentie van de gesprekken hoog: één- tot tweewekelijks. Later in het traject vinden de gesprekken drie- tot vierwekelijks plaats.
  • De bijeenkomsten duren standaard anderhalf uur. De begeleiding van bijeenkomsten met meer dan vier personen en bijeenkomsten in een thuissituatie nemen in de regel meer tijd in beslag.