iedereen spant zich in

  • Voordat we daadwerkelijk starten, stellen we vast dat alle bij dit proces betrokken gezins- of familieleden zich zullen inspannen voor een bevredigend resultaat.
  • Ik zet mijn kennis, kunde en ervaring in om het beste resultaat te verkrijgen voor jou en voor jullie. Verder overzie en leid ik het gehele traject en zet de juiste interventies in.
  • Daarnaast ben jij, eventueel samen met je partner, voor mij het eerste aanspreekpunt.
  • Samen maken we de afspraken voor dit begeleidingstraject, nemen we de verantwoordelijkheid en spreken we elkaar hier ook op aan.